Alps no Budou-ka

Description: Ranma ½ – Souun’s Song

Hito-yama koereba Haroi Haroi Haroi
Ashi koshi kitaete Haroi Haroi Haroi Usagi-tobi

Haro-haro-haro-haro-haro-haroi
Haro-haro-haroi Kaerenai no
Haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro
Haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro-haro
Haro-haro-haroi Shuugyou wa tsurai!