Mad Surfer

Vocal(s): Asai Kenichi
Description: Bleach ED20

DORAIBUGI GARUZUTATOU pasapasa no kami
HAIESU DASSHUBODO ashi nagedashite
DAUNTAUN nukedashite betsu sekai e yes worry
gang a boy HEDDOSHIEKU big wave power

somebody get me a love(someone, someone, someone)
somebody get me a wild(someone, someone, someone)
I love your deadly hair(come on, come on, come on)
I love your deadly wild(come one, come on, come on)
just rozy you got crazy

Lire la suite